Mundo a

Suriname Diaspora Solidarity Belgium (SuDiSoBe)

Suriname en andere landen met een zware geschiedenis in slavenarbeid herbergen een rijkdom aan bouw- en landbouwgronden. Dit vormt een enorm potentieel om de grootschalige werkloosheid in deze landen terug te dringen. Onder de werklozen zijn veel opgeleiden die klaar staan om te helpen bouwen aan een duurzame, ecologische samenleving. Sudisobe wenst als diaspora vereniging dit proces mee te stimuleren en te ondersteunen door middenveld verenigingen te bundelen. Samen zijn we in staat om in bilateraal overleg met de beleidsmakers de burgers meer middelen te bieden. Wat hebben België en andere Europese landen te bieden en visa versa. Aan de hand van diepgaande samenwerkingen proberen wij deze vragen te beantwoorden. Lees hier een artikel over Sudisobe: https://bit.ly/2K3t2PD

nieuws