• Mundo Lab
Mundo a

Senzo VZW

SENZO vzw is een non-profitorganisatie voor personen met een functiebeperking, hun naaste familieleden en zorgverleners. Onze werking is informerend, adviserend, ondersteunend en sensibiliserend. De missie van SENZO is het bieden van een kwaliteitsvol ondersteuningsaanbod voor zorgvragers met een migratieachtergrond. We zijn er voor individuen en gezinnen die te maken krijgen met allerlei diagnoses en moeilijk de weg vinden naar de juiste zorg. Daarnaast biedt SENZO een vormingsaanbod voor professionele en vrijwillige hulpverstrekkers die cultuursensitief willen werken rond beperking bij etnische minderheden. S ensibiliserend en taboedoorbrekend E mancipatorisch N etwerkversterkend Z elfredzaamheid bevorderend O ndersteunend en Outreachend

delen
facebook twitter mail

CONTACT

Ali Alchalhi
Penningmeester

Turnhoutsebaan 139 A 2140 Borgerhout

nieuws