• Mundo Lab
Mundo a

Psyche vzw - Pangg0-18 - OOGG

PANGG 0-18 is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Antwerpen. Het is een samenwerking tussen verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheid van alle kinderen en jongeren wonend in de provincie Antwerpen en dit over de sectoren heen. Het netwerk PANGG 0-18 bundelt aan de hand van verschillende zorgprogramma’s de krachten om tot een beter op elkaar afgestemde zorg en kennisdeling te komen tussen de verschillende partners in Antwerpen. De netwerksamenwerking werd opgestart in 2015 en kadert binnen het nieuw Geestelijk Gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren dat prioritair focust op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun context, zoals beschreven in de Gids (bekijk de Gids). Naast hun natuurlijke context (ouders, familie, andere opvoedingsfiguren, vrienden, …) houdt het beleid rekening met het belang van samenwerking en afstemming met alle partners binnen de geestelijke gezondheidszorg, bv. privépraktijken (psychologen, psychiaters, …) alsook het aanbod dat zich richt naar de leeftijdsgroep volwassenen (jongvolwassenen, ouders van kinderen en jongeren, …) en partners uit andere sectoren. De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren richt zich voornamelijk op kinderen en jongeren met een psychische of psychiatrische stoornis en hun context en houdt daarbij rekening met de specifieke karakteristieken van de kinderjaren en adolescentie. Het aanbod zal variëren naargelang de leeftijdsgroep waarop men zich richt. Er is ook aandacht voor de scharnierleeftijdsfase 18 tot 23 jaar.

delen
facebook twitter mail

CONTACT

Sara Keymolen
Netwerkcoördinator

Haagbeuklei 12 2610 Antwerpen

nieuws