• Mundo Lab
Mundo a

Psyche vzw - Pangg0-18 - OOGG

PANGG 0-18 is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Antwerpen. Het is een samenwerking tussen verschillende partners betrokken bij de geestelijke gezondheid van alle kinderen en jongeren wonend in de provincie Antwerpen en dit over de sectoren heen. Het netwerk PANGG 0-18 bundelt aan de hand van verschillende zorgprogramma’s de krachten om tot een beter op elkaar afgestemde zorg en kennisdeling te komen tussen de verschillende partners in Antwerpen. De netwerksamenwerking werd opgestart in 2015 en kadert binnen het nieuw Geestelijk Gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren dat prioritair focust op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun context, zoals beschreven in de Gids (bekijk de Gids). Naast hun natuurlijke context (ouders, familie, andere opvoedingsfiguren, vrienden, …) houdt het beleid rekening met het belang van samenwerking en afstemming met alle partners binnen de geestelijke gezondheidszorg, bv. privépraktijken (psychologen, psychiaters, …) alsook het aanbod dat zich richt naar de leeftijdsgroep volwassenen (jongvolwassenen, ouders van kinderen en jongeren, …) en partners uit andere sectoren. De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren richt zich voornamelijk op kinderen en jongeren met een psychische of psychiatrische stoornis en hun context en houdt daarbij rekening met de specifieke karakteristieken van de kinderjaren en adolescentie. Het aanbod zal variëren naargelang de leeftijdsgroep waarop men zich richt. Er is ook aandacht voor de scharnierleeftijdsfase 18 tot 23 jaar. *************************************************** Psyche vzw is een relatief nieuwe naam binnen het landschap van de geestelijke gezondheidszorg. Eind maart 2022 smolten Steunpunt Geestelijke Gezondheid/Te Gek!? en het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid samen tot de nieuwe vzw. De organisatie is actief op heel wat domeinen binnen de geestelijke gezondheid(szorg) en lanceert initiatieven ter bevordering van herstelgerichte zorg en mentale gezondheid. - Onder de brand Psyche bundelen de twee voormalige vzw’s hun dienstverlening naar mensen die professioneel bezig zijn met geestelijke gezondheid. Meer info op www.psyche.be - Met de publiekscampagnes van Te Gek!? zet Psyche vzw in op stigmabestrijding en het doorbreken van taboes over psychisch lijden. Meer info op www.tegek.be - De onafhankelijke ombudspersonen (OOGG) waken over de correcte toepassing van de patiëntenrechten in de ggz en zijn een aanspreekpunt voor patiënten. Meer info op www.oogg.be - De medewerkers van Tandem leiden gedetineerden met een geestelijke gezondheidsproblematiek toe naar gepaste hulpverlening na detentie. Meer info op www.tandemggz.com

delen
facebook twitter mail

CONTACT

Sara Keymolen
Netwerkcoördinator

Turnhoutsebaan 139 A 2140 Antwerpen

nieuws