• Mundo Lab
Mundo a

nieuws

AchACT: "Een nieuw wettelijk kader zou de gelijkheid tussen alle ondernemingen verzekeren"

Ken je AchACT? Deze non-profitorganisatie werd in 1996 opgericht om ervoor te zorgen dat de fundamentele rechten van werknemers in de toeleveringsketens van merken en detailhandelaars worden gerespecteerd. De franstalige tegenpool van de 'Schone Kleren'-campagne! AchACT heeft zich onlangs gevestigd in Mundo-n in Namen.


In april is AchACT in België een campagne gestart om te eisen dat er een wet op de waakzaamheidsplicht komt. Wij interviewden Zoé Dubois, Advocacy Officer van de vereniging, om beter te begrijpen wat er op het spel staat in deze campagne.

Kan je de campagne in een paar woorden omschrijven?

Wanneer bedrijven zich schuldig maken aan het schenden van de mensenrechten en het milieu, is het nu uiterst moeilijk om hen op het matje te roepen, en is het voor slachtoffers dus onmogelijk om een compensatie te krijgen voor de schade die zij hebben geleden. 

We herinneren ons allemaal de ramp met het Rana Plaza-gebouw, een gebouw waarin kledingfabrieken waren ondergebracht, dat op 24 april 2013 instortte en enkele duizenden arbeiders onder het puin bedolf. Hoewel deze gebeurtenis qua omvang en gruwel zeer schokkend was, waren de enige compensaties die de overlevenden en de families van de slachtoffers hebben gekregen, het resultaat van druk vanuit de maatschappij. Geen enkele rechter heeft de verantwoordelijkheid erkend van de bedrijven die deze fabriek gebruikten. 

Wij voeren campagne voor bindende wettelijke kaders op nationaal, Europees en internationaal niveau om ervoor te zorgen dat bedrijven - eindelijk - verantwoordelijk worden gesteld voor de mensenrechten in hun waardeketen en wanneer er sprake is van misbruik. 

Welke impact zal dit nieuwe wettelijke kader hebben op Belgische ondernemingen?

Een nieuw wettelijk kader, met name in België, zou de gelijkheid tussen alle ondernemingen verzekeren, aangezien ze aan dezelfde regels onderworpen zouden zijn. Veel bedrijven proberen hun activiteiten al duurzamer te maken en de mensenrechten en sociale rechten beter te respecteren, maar ze moeten concurreren met andere bedrijven die soms veel minder scrupuleus zijn. Een Belgische wet zou dus de verdienste hebben deze verplichtingen te verduidelijken en een einde te maken aan de oneerlijke concurrentie tussen zogenaamde "respectvolle" ondernemingen en ondernemingen die dat niet zijn, of alleen op papier. 

Je spreekt over "vrijwillige initiatieven" die hebben bestaan maar die ontoereikend zijn gebleken: waarom? Hoe kunnen de burgers, op hun niveau, bijdragen tot deze strijd? 

Er bestaan vandaag inderdaad veel zogenaamde vrijwillige initiatieven die bedrijven willen "aanmoedigen" om de mensenrechten te respecteren. Het probleem met deze initiatieven is dat zij berusten op de goede wil van de bedrijven en niet voorzien in een verantwoordingsmechanisme ingeval deze zogenaamde vrijwillige verbintenissen niet worden nagekomen. 

De bedrijven kiezen zelf de normen waartoe zij zich verbinden, hetgeen het universele karakter van de mensenrechten ondermijnt. Er wordt een soort systeem à la carte gecreëerd, buiten elke democratische controle om, wat verbijsterend is gezien de belangen die op het spel staan. 

Daarom pleiten wij voor een bindend kader dat voor alle ondernemingen geldt en hen verplicht de mensenrechten in hun hele waardeketen te respecteren, waarbij de slachtoffers van deze ondernemingen in geval van misbruik een beroep op de rechter wordt gegarandeerd.

Vandaag kunnen burgers ons helpen om dit pleidooi aan onze politieke vertegenwoordigers over te brengen, hetzij door hen rechtstreeks aan te spreken, hetzij door ons te helpen onze boodschappen te verspreiden. 

Tot slot, hoe kan de Mundo-gemeenschap je helpen bij jij campagne?

We stellen verschillende activiteiten voor in het kader van deze campagne, een videoshow die online en op onze Facebook-pagina beschikbaar is, om de kwesties die we aan de orde stellen in deze #StopBusinessImpunity-campagne beter te begrijpen en te delen. We bereiden ook een pedagogische gids (in Frans) voor om activisten en campagnevoerders beter uit te rusten om dit debat te voeren (ex: Fast Fashion Tours). De Mundo-gemeenschap kan aan deze activiteiten deelnemen of ons helpen ze te promoten! 

We staan ook altijd open om na te denken over ad-hoc activiteiten met groepen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in onze thema's. Voel je vrij om ons te schrijven of aan te kloppen op ons kantoor... 
 
delen
facebook twitter mail

CONTACT

Mundo-Lab

T. 02 329 00 00
https