Mundo a

nieuws


Looking for a web content manager

We are looking for a web content manager interested to work in eu projects with interest to create valuable eu web contents to be published on our website and on websites of eu projects. Able to compose newsletter using mailchimp (one for month) and  interested to write on eu policies. Able to manage social eu campaign. Language for contents...

Lees meer
10/11/2019

Mundo-a wordt straatvink

Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond het verkeer is in onze straten. Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende één uur hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen er door hun straat passeren. Wetenschappers onderwerpen de resultaten vervolgens aan een analyse.  Het telmoment gaat door tijdens de...

Lees meer
03/5/2019

Laptops gezocht voor starters

Laptops gezocht voor onze kandidaat-ondernemers! Niet alle deelnemers van onze ondernemerstrajecten zijn in het bezit van een laptop, een onmisbare tool bij de opstart van je eigen bedrijf.Als overbrugging naar een eigen aankoop van een laptop zijn wij op zoek naar gebruikte  laptops voor die de starters tijdens hun traject bij ons kunnen...

Lees meer
28/3/2019

Vragenlijst boekhouding grote verenigingen

Geachte heer Geachte mevrouw   In het kader van een wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Gent omtrent de toepassing van de boekhoudwetgeving voor (zeer) grote verenigingen en stichtingen in de praktijk, wordt een vragenlijst afgenomen. Bepaalde rubrieken in de jaarrekening werden reeds geanalyseerd op basis van de neergelegde...

Lees meer
26/2/2019

Nieuws februari 2019

Wat bracht en brengt de maand februari? Een functionerend parlofoniesysteem! Ook wij zijn er blij mee. Het onthaal beheert het parlofoniesysteem. Communiceer duidelijk aan je bezoekers wat ze moeten doen, wij zorgen voor signalisatie. Test het zelf even uit - meer info op de FAQ. Yoga! We organiseren proeflessen yoga met onze buurvrouw Lieve. De...

Lees meer
15/2/2019