• Mundo Lab
Mundo a

nieuws

Young FENIX werft aan: Projectcoördinator | 50% | bepaalde duur

Young FENIX is een jong burgerinitiatief dat op een laagdrempelige manier inspeelt op de noden en hulpvragen van jongeren met betrekking tot mentale gezondheid. 

Young FENIX werkt hoofdzakelijk rond drie pijlers: 

 • Eigen (coachings)aanbod
 • Sensibiliseringsacties
 • Ondersteunen van professionals en vrijwilligers 

Bij YFX staan diversiteit en inclusie in alles voorop. Dit weerspiegelt zich o.a. in de samenstelling van het (vrijwilligers)team en in een divers-sensitieve aanpak.

Afhankelijk van de hulpvraag gaat YFX zelfstandig met de jongeren aan de slag of in partnerschap met een andere organisatie. Op die manier heeft YFX ook een belangrijke brugfunctie. Daarnaast zetten we sterk in op outreaching. We wachten niet tot jongeren zelf de weg tot de hulpverlening vinden, wij zoeken hen proactief op in de eigen leefwereld.

Young FENIX is op zoek naar een projectcoördinator.

FUNCTIE
De voornaamste taken van de projectcoördinator zijn: 

Het geheel van doelen bewaken

 • Projecten leiden en bewaken dat de afgesproken projectdoelstellingen worden gerealiseerd.
 • Medewerkers en vrijwilligers motiveren en verbinden. 
 • De noden capteren en omzetten in een aanbod op maat.
 • Opvolgen van de realisaties van de projectproducten (mijlpalen en kwaliteit).

Een klimaat van samenwerking creëren tussen alle betrokkenen 

 • Projectvergaderingen organiseren en de juiste mensen rond de tafel brengen.
 • Supervisie groepen en vergaderingen organiseren en voorbereiden.
 • In nauw contact staan met de directeur en vragen opvolgen.
 • Betrokkenheid en participatie begeleiden  en centraal stellen.

De voortgang van het totale proces opvolgen en stimuleren

 • Het globaal beheer van alle informatie coördineren, registreren en ervoor zorgen dat alle trekkers de nodige informatie toevoegen aan het project.
 • Beslissingen nemen binnen de toegekende autonomie en taken verdelen over de medewerkers en vrijwilligers.
 • Opvolgen van de kostprijs van verschillende projecten.
 • Overschrijdingen van de planning en het budget tijdig rapporteren.
 • Informeren en rapporteren aan de kerngroep.
 • De projectrisicos inschatten en in overleg corrigerende maatregelen nemen. 

De volledige vacature kan u hier bekijken