• Mundo Lab
Mundo a

Sinds maart 2020 zijn er verschillende beperkingen en gezondheidsmaatregelen ingevoerd in de Mundo-centra om de Covid-19-epidemie het hoofd te bieden.

Als lid van de Belgian Workspace Association, zijn we tegelijk conform aan hun Covid charter, waardoor Mundo een veilige werkplek is voor onze huurders.

Update: 19 july 2022

Mundo volgt de aanbevelingen voor werkruimten op de voet.  Ze zijn verzameld in een nieuwe generieke gids.

 Deze gids biedt een kader met maatregelen die door de verschillende sectoren en door elke werkgever kunnen worden aangepast volgens zijn specifieke kenmerken. Dit om ervoor te zorgen dat de activiteiten in de veiligste en gezondste omstandigheden kunnen worden hervat.

 De gids voorziet 3 fasen:

 1. Waakzaamheidsfase

= Basisniveau van bescherming, om de verspreiding van de infectieuze agent in het bedrijf te beheersen.

Deze fase wordt geactiveerd:

 • Zodra de epidemische noodsituatie bij koninklijk besluit is afgekondigd
 • Eindigt 2 maanden na het officiële einde van de epidemische noodsituatie bij Koninklijk Besluit

 

 1. Interventiefase

= Bij een verhoogde circulatie van het de infectieuze agent? om een ​​(dreigende) epidemie te beheersen en/of om de verspreiding van een infectieus agent in een bedrijf/sector/regio/land te beperken.

Deze fase wordt geactiveerd:

 • In bedrijven door de werkgever op advies van de bedrijfsarts (bijvoorbeeld bij het melden van een uitbraak)
 • Of bij beslissing van het bevoegde paritair comité
 • Of door politieke beslissing op federaal of regionaal niveau

 

 1. Kritieke fase

= Wanneer er een sterk verhoogde circulatie van het infectieuze agens is, om een ​​(gegeneraliseerde) pandemie te beheersen en de sluiting van de onderneming(en) te voorkomen.

Deze fase wordt geactiveerd:

 • In bedrijven door de werkgever op advies van de bedrijfsarts
 • Ofwel bij beslissing van het bevoegde paritair comité
 • Of door politieke beslissing op federaal of regionaal niveau

 

In praktijk in onze Mundo centra:

De waakzaamheidsfase werd op 11 mei 2022 opgeheven, er zijn momenteel geen beperkingen.