• Mundo Lab
Mundo a

BUUR - Bureau voor urbanisme cvba

It takes a village. Onze gemeenschap en leefomgeving zijn complex geworden, de uitdagingen urgent. Het is belangrijker dan ooit om de leefomgeving van morgen duurzaam vorm te geven, voor onszelf, onze kinderen en onze planeet. Dat vergt ambitie,...

Lire plus

Caritas International

Als Belgische ngo voor internationale solidariteit steunen wij slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in eigen land of op de vlucht. Caritas International België ondersteunt de slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen...

Lire plus

Duo for A Job asbl

Our mission DUO for a JOB organises intergenerational and intercultural mentoring to facilitate access to the job market for the youngest jobseekers while recognizing the value of the over 50 experience. Practically this means a relationship where an...

Lire plus

Gezinszorg Villers vzw

Gezinszorg Villers, dat is thuiszorg met een hart voor mensen. Wij geloven in zorg met een menselijk gelaat, met oog en respect voor ieders behoeften en wensen. Gezinszorg Villers is er voor de hele familie, op de momenten waarop de hulp meer dan...

Lire plus

Mundo-Lab

Mundo-Lab gère les centres de bureaux Mundo pour associations et entreprises à finalité sociale en Belgique. Les centres Mundo hébergent à l'heure actuelle plus de 1000 travailleurs actifs dans environ 180 organisations, sur 17.500m² de surface...

Lire plus

Pegode, Werkburo en Parachute

Pegode is een netwerkorganisatie van duurzaam verbonden projecten. Deze projecten bieden ondersteuning op maat aan personen met een beperking. Bij Pegode heeft de cliënt de regie over zijn eigen leven. Pegode ondersteunt bij vragen over alle...

Lire plus

Pixii

Pixii est une asbl destinée à la promotion de la construction de bâtiments énergétiquement efficaces. Elle rassemble des acteurs et des institutions du secteur du bâtiment, réalise des recherches et diffuse des connaissances.

Lire plus

SAM, steunpunt Mens en Samenleving

SAM zet zich in voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving die voor iedereen de grondrechten garandeert en gaat voor een kwaliteitsvol leven. SAM ondersteunt praktijkwerkers en structuren die daartoe bijdragen. SAM inspireert met...

Lire plus

Starterslabo

Je hebt een ondernemersdroom en een concreet idee? Bij Starterslabo helpen we jou om dit idee te verfijnen en te komen tot een doordacht, doorleefd en gedragen ondernemingsplan.

Lire plus

Transition Stories

Bij Transition Stories geloven we dat die strijd vóór de energietransitie en tégen klimaatverandering langzaam maar zeker doorsijpelt. De verandering kan en moet zich sneller, effectiever en efficiënter doorzetten. Lokale klimaat- en energiehelden...

Lire plus

VIBE vzw

L'Institut Flamand pour la Construction et le Logement Bio-Ecologiques informe sur la construction et le logement sains et écologiquement rationnels avec des matériaux de construction naturels. VIBE a son propre label et son propre service d'étude.

Lire plus