Duurzaam nieuwbouw

Bijzonder is dat het nieuwe kantoorgebouw Mundo-a te Antwerpen bio-ecologisch passiefbouw plus is. Dit betekent dat het: een zeer hoog isolatieniveau heeft, luchtdicht is, voorzien is van een type D ventilatiesysteem met dubbele flux en hoogrenderende warmte recuperatie alsook een bypass, een hoogrenderende warmtepomp gebruikt voor verwarming en koeling, uitgerust is met fotovoltaïsche cellen op het dak om zelf elektriciteit op te wekken, regenwater opvangt en gebruikt, en ten slotte dat het zo mogelijk natuurlijke, niet vervuilende, energiebesparende, energieluwe, lokale en duurzame materialen inzet. Het bio-ecologische karakter impliceert ook dat ervoor geopteerd werd geen structureel staal te gebruiken en zo weinig mogelijk beton, maar eerder een houtstructuur. Eveneens wordt het gebouw energiebesparend, milieu- en sanitair vriendelijk beheerd.


Natureplus-label

Gedreven door haar ambitie om een bio-ecologisch bouwvoorbeeld te maken, heeft VIBEs Studie- & Adviesdienst een actieve rol gespeeld inzake de materiaalkeuze en bouwwijze van Mundo-a.

In casus zijn de gehanteerde selectiecriteria:

  • materialen die het internationale natureplus-label behaalden, voor zover ze beschikbaar waren;
  • hout met FSC- of PEFC-label;
  •  streekeigen materialen met het oog op een zo kort mogelijke keten;
  • materialen met gesloten kringloop;
  • zo weinig mogelijk plastics en andere petrochemische stoffen;
  •  zo weinig mogelijk beton.


Hiermee wil VIBE aantonen dat een kantoor van 2.000 m2, in tegenstelling tot wat men algemeen aanneemt, niet noodzakelijk op traditionele wijze hoeft gebouwd te worden, met beton en staal. Uit gebouwanalyses blijkt volgens VIBE immers dat beton de zwaarste milieu-impacten heeft in een constructie. VIBE Studie- & Adviesdienst wil waar nodig ook extra LCA-berekeningen maken en de koolstofopslag van het gebouw en de gebouwonderdelen narekenen.


EcoHuis blijft zichtbaar

Het project is letterlijk ontworpen als een brug tussen beide wachtgevels. De onderkant van het gebouw blijft onbebouwd, wijd open. Hierdoor blijven het plein, het EcoHuis en het EcoCafé zowel zichtbaar als toegankelijk vanop de Turnhoutsebaan. Het nieuw bouwwerk sluit aan bij de andere bestaande buurgebouwen door even hoog te zijn en door de voor- en achteruitlijning te volgen.