Tussen het EcoHuis en Mundo‑a is een, door LAND landschapsarchitecten ontworpen, groen binnenplein voorzien met een bosachtige sfeer, te midden het stedelijk weefsel.

Dit zogenaamde EcoPlein blijft plaats bieden aan het terras van het EcoCafé en lokale evenementen als BorgerRio en de jaarlijkse rommelmarkt.

Dit groene EcoPlein staat centraal tussen Mundo-a, EcoHuis en EcoCafé door aan te sluit bij alle omliggende functies, zoals: de kantoren, de vergaderzalen, het openbare EcoHuis, de HORECA-zaak EcoCafé, de fietsenstal, de opslagplaats. Het EcoPlein is de ontmoetingsruimte bij uitstek voor alle gebruikers, maar ook voor de bewoners van Borgerhout. Het pleintje moet kunnen gonzen door een veelheid aan activiteiten; ze moet haar levendigheid kunnen uitstralen naar de omgeving toe.